ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ


Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Σερβίας (ΣΕΕΣ) είναι ιδιωτική, μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική οργάνωση, η οποία ιδρύθηκε στις 3 Δεκεμβρίου 2003.

Μέλη του είναι 80 επιχειρήσεις, οι οποίες αντιπροσωπεύουν τα ελληνικά οικονομικά συμφέροντα υπό την ευρύτερη έννοια και δραστηριοποιούνται επιτυχώς στη Σερβία σε διάφορους τομείς - τραπεζικός, τρόφιμα και ποτά, τηλεπικοινωνίες, λιανεμπόριο, real estate, κατασκευαστικός, ξενοδοχειακόςβαριά βιομηχανία, παροχή διαφόρων υπηρεσιών κλπ., φέρνοντας με αυτό τον τρόπο την Ελλάδα στην κορυφή της λίστας των ξένων επενδυτών στη χώρα.

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ


  • Να ενθαρρύνει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες των μελών του και άλλων Ελλήνων επενδυτών και να τους συμβουλεύει σχετικά με την κατεύθυνση, τη διαχείριση και την προστασία των επενδύσεών τους.
  • Να δημιουργεί επαφές και να συμμετέχει σε διάφορες διεθνείς οργανώσεις, με σκοπό την παροχή υποστήριξης ως προς την ενσωμάτωση της Σερβίας στους ευρωπαϊκούς θεσμούς.
  • Να εκπροσωπεί, εκφράζει και προάγει την κοινή γνώμη των μελών του, με σκοπό την επίτευξη καλύτερης συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Σερβίας.
  • Να διατηρεί συνεχή διάλογο με τις αρχές τις Σερβίας.
  • Να προάγει τα συμφέροντα της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας στη Σερβία.
  • Να παρακινεί τις αρχές της Σερβίας, όσον το δυνατόν, να επιλύσουν τυχόν δυσκολίες και εμπόδια που μπορεί να παρουσιαστούν στις σχέσεις με τους Έλληνες επενδυτές και την οικονομική συνεργασία με την Ελλάδα.
  • Να ενημερώνει τα μέλη του και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη για τις επιχειρηματικές ευκαιρίες στη Σερβία.
  • Να παρέχει πληροφορίες σε σερβικές επιχειρήσεις, οι οποίες ενδιαφέρονται να επενδύσουν στην Ελλάδα.