ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ


Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Σερβίας είναι ιδιωτική, μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική οργάνωση, η οποία ιδρύθηκε την 03.12.2003. Μέλη του είναι 80 εταιρίες καταχωρημένες στην Αρχή Εμπορικών Μητρώων της Σερβίας ή της Ελλάδας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν τα ελληνικά οικονομικά συμφέροντα υπό την ευρύτερη έννοια και βοηθάνε στην επίτευξη των βασικών στόχων του Συνδέσμου.

Οι ελληνικές εταιρείες στη Σερβία δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς - τραπεζικός, τρόφιμα και ποτά, τηλεπικοινωνίες, λιανεμπόριο, real estate, κατασκευαστικός, ξενοδοχειακόςβαριά βιομηχανία, παροχή διαφόρων υπηρεσιών κλπ., φέρνοντας με αυτό τον τρόπο την Ελλάδα στην κορυφή της λίστας των ξένων επενδυτών στη χώρα, με το σύνολο του επενδεδυμένου κεφαλαίου να ξεπερνά το ποσό των 2.5 δις. ευρώ. Οι ελληνικές εταιρείες-μέλη του Συνδέσμου εξασφαλίζουν απασχόληση για 12.000 εργαζόμενους στη Σερβία.

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ


  • Να ενθαρρύνει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες των μελών του και άλλων Ελλήνων επενδυτών και να τους συμβουλεύει σχετικά με την κατεύθυνση, διαχείριση και προστασία των επενδύσεών τους.
  • Να δημιουργεί επαφές και να συμμετέχει σε διάφορες διεθνείς οργανώσεις, με σκοπό την παροχή βοήθειας ως προς την ενσωμάτωση της Σερβίας στους ευρωπαϊκούς θεσμούς.
  • Να εκπροσωπεί, εκφράζει και προάγει την κοινή γνώμη των μελών του, με σκοπό την επίτευξη καλύτερης συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Σερβίας.
  • Να διατηρεί συνεχή διάλογο μεταξύ του Συνδέσμου και των αρχών τις Σερβίας.
  • Να προάγει τα συμφέροντα της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας στη Σερβία.
  • Να βοηθάει τις αρχές της Σερβίας, όσον είναι δυνατόν, να ξεπεράσουν τυχόν δυσκολίες και εμπόδια που μπορεί να παρουσιαστούν στις σχέσεις με τους Έλληνες επενδυτές και την οικονομική συνεργασία με την Ελλάδα.
  • Να ενημερώνει τα μέλη του και άλλα ενδιαφερόμενα άτομα για τις επιχειρηματικές ευκαιρίες στη Σερβία.
  • Να παρέχει πληροφορίες σε σέρβικες επιχειρήσεις, οι οποίες ενδιαφέρονται να επενδύσουν στην Ελλάδα.