ΝΕΑ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

COVID-19 - ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ...

Στις 19 Μαρτίου, τα διμερή επιχειρηματικά επιμελητήρια και οργανώσεις, 12 συνολικά (Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Σερβίας, το Γαλλικό-Σερβικό Επιχειρηματικό Επιμελητήριο, η Πολωνο-Σερβική Ένωση Επιχειρήσεων, η Confindustria Serbia, η Σλοβενική Επιχειρηματική Λέσχη, το Βρετανο-Σερβικό Επιχειρηματικό Επιμελητήριο, ο Ολλανδο-Σερβικός Σύνδεσμος Επιχειρήσεων, το Επιμελητήριο Ιταλο-Σερβικών Επιχειρηματιών, το Ελβετο-Σερβικό Εμπορικό Επιμελητήριο, η Κροατική Επιχειρηματική Λέσχη, ο Βελγο-Σερβικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος και το  Γερμανο-Σερβικό Επιχειρηματικό Επιμελητήριο) κίνησαν κοινή πρωτοβουλία με τη μορφή ανοικτής επιστολής προς τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Siniša Mali, που αφορά την εφαρμογή συμπληρωματικών μέτρων στήριξης για τις ΜΜΕ.

Mar 19, 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στο πλαίσιο της κοινωνικά υπεύθυνης δραστηριοποίησης του Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων Σερβίας, ενημερώνουμε όλα τα μέλη, τους συνεργάτες και τους φίλους αυτού ότι για το επόμενο διάστημα αναβάλλουμε τη διοργάνωση κάθε είδους δραστηριότητας που συνεπάγεται τη συγκέντρωση περισσότερων ατόμων, λόγω πρόληψης μόλυνσης από τον κορωνοϊό.

Mar 12, 2020