ΔΙΑΣΚΕΨΗ INNOVATION TALK 2020 ΥΠΟ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ COLOR MEDIA COMMUNICATIONS

Η δεύτερη διάσκεψη καινοτομίας, Innovation Talk 2020, θα πραγματοποιηθεί στις 3 Φεβρουαρίου 2020, στο ξενοδοχείο Hilton στο Βελιγράδι, στις 10:00.

Το συνέδριο διοργανώνεται από το μέλος του Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων Σερβίας, Color Media Communications, σε συνεργασία με το Γραφείο Υπουργού Καινοτομίας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Σερβίας.

Το θέμα της δεύτερης διάσκεψης της Innovation Talk θα αφορά τις επενδύσεις στις νεοφυείς επιχειρήσεις και τη συνεργασία μεταξύ εταιρειών και νεοφυών επιχειρήσεων. Η εκδήλωση θα συγκεντρώσει τους σχετικούς φορείς του οικοσυστήματος καινοτομίας οι οποίοι θα αναλύσουν τις δυνατότητες επένδυσης στις νεοφυείς επιχειρήσεις, τα επιτυχημένα παραδείγματα συνεργασίας μεταξύ εταιρειών και νεοφυών εταιρειών, καθώς και τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος για κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου.

Το συνέδριο θα ανοίξει ο Υπουργός Καινοτομίας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης στην κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Σερβίας, κ. Nenad Popović.

Μεταξύ των σημαντικότερων ομιλητών θα είναι και οι ιδρυτές του μεγαλύτερου τουρκικού ταμείου VC, Chemi Peres και Rami Kalish, το οποίο διαχειρίζεται περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια δολάρια σε κεφάλαιο.

Την ατζέντα της εκδήλωσης μπορείτε να τη βρείτε στο: https://innovationtalk.rs/en/.

Η συμμετοχή στη διάσκεψη είναι δωρεάν, ενώ όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους μέσω του συνδέσμου ή της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: jelena.jahura@color.rs (οι θέσεις είναι περιορισμένες).