ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚEΣ ΗΜEΡΕΣ ΕΛΛAΔΑΣ

Στα πλαίσια του παραδοσιακού έργου «Διπλωματικές ημέρες» η ELSA (European Law Students' Association) διοργάνωσε στη Νομική Σχολή Βελιγραδίου το συνέδριο με τίτλο «Διπλωματικές ημέρες Ελλάδας». Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν τα θέματα που αφορούν τους οικονομικούς, πολιτικούς, πολιτιστικούς, ιστορικούς και κοινωνικούς δεσμούς ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Σερβία.

Το συνέδριο άνοιξε ο αντιπρύτανης της Νομικής Σχολής, κ. Vladan Petrov και στη συνέχεια στους φοιτητές απευθύνθηκε ο Έλληνας πρόξενος στο Βελιγράδι, κ. Ιωάννης Ιωαννίδης ο οποίος σχολίασε τα πιο σημαντικά πολιτικά γεγονότα στη Σερβία καθώς και τις παραδοσιακά καλές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων Σερβίας, κ.Χρήστος Τσεμπεράς παρουσίασε τις δραστηριότητες του Συνδέσμου και απαντούσε στις ερωτήσεις των φοιτητών σχετικά με τις τις ξένες επενδύσεις στη Σερβία, την περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού στη Σερβία, και τις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ της Σερβίας και την Ελλάδα.

Αμέσως μετά ακολούθησε η παρουσίαση του καθηγητή Ivan Jordović αναφορικά με την αρχαία Ελλάδα, και η ομιλία του κ.Δημητρίου Παπαδόπουλου, πρόεδρου της Κοινότητας Ελλήνων Σερβίας «Ελευθέριος Βενιζέλος». Το σεμινάριο ολοκληρώθηκε με την ομιλία του καθηγητή Dalibor Djukić, ο οποίος μίλησε για την εμπειρία των σπουδών στην Ελλάδα.