ΕΚΛΕΧΤΗΚΕ ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΕΕΣ

Στις 22 Νοεμβρίου, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Σερβίας πραγματοποιήσε την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευσή του, στην οποία εγκρίθηκε μία σειρά από έγγραφα και προτάσεις

Στη συνεδρίαση, εκτός από τις εταιρείες-μέλη του Συνδέσμου, παρέστησαν και ο Πρέσβης της Ελλάδας στη Σερβία, κ. Γεώργιος Διακοφωτάκης, ο οποίος απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό και ο Σύμβουλος ΟΥΕ Β' της Ελληνικής Πρεσβείας, κ. Μάριος Μπελιμπασάκης.

Κορύφωση της συνεδρίασης αποτέλεσε η η εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, που απαρτίζεται από τους:

Στυλιανός Ζακώφ (Πρόεδρος) - Γενικός Διευθυντής της εταιρείας Chipita

Νικόλαος Σλιουσαρέγκο (Αντιπρόεδρος) - Γενικός Διευθυντής του ξενοδοχείου Junior

Vuk Dapčević (Ταμίας) - εκπρόσωπος της τράπεζας Eurobank

Ζαφείριος Λαμπαδαρίδης (μέλος) - Γενικός Διευθυντής του ξενοδοχείου Mercure Belgrade Excelsior

Σπυρίδων Βλάχος (μέλος) - Γενικός Διευθυντής της εταιρείας Isomat

Ως αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκαν ο κ. Δημήτριος Αντωνίου από την εταιρεία Autotechnica Hertz, ο κ. Κωνσταντίνος Πανόπουλος από την εταιρεία De-Tox The Angle Café και η κα Sanja Skočajić από την εταιρεία Plexi Signs.

Τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανέφεραν ότι ο Σύνδεσμος θα συνεχίσει να εργάζεται για τη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ των υφιστάμενων και δυνητικών Ελλήνων επενδυτών και των σερβικών αρχών, δημιουργώντας μία πλατφόρμα ανάπτυξης και προώθησης των ελληνικών επιχειρήσεων και παρέχοντας πληροφορίες στα μέλη του, προκειμένου να στηρίζει την ελληνική επιχειρηματική κοινότητα και να συμβάλει στην καλύτερη οικονομική συνεργασία μεταξύ της Ελλάδας και της Σερβίας.

 

Περισσότερες φωτογραφίες μπορείτε να βρείτε πατώντας εδώ.