ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Σερβίας πραγματοποίησε στις 19 Δεκεμβρίου, στις 18:00 επαναληπτική συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, η οποία έλαβε χώρα στο ξενοδοχείο IN, ορίστηκε ο Γενικός Διευθυντής του ξενοδοχείου Junior, κ. Νικόλαος Σλιουσαρέγκο, ενώ στους παρευρισκόμενους απευθύνθηκαν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου, κ. Ζαφείριος Λαμπαδαρίδης, και το μέλος αυτού, κ. Γεώργιος Πανουτσόπουλος.

Στην επαναληπτική Γενικής Συνέλευση ψηφίστηκε ο απολογισμός δραστηριοτήτων, ο οικονομικός απολογισμός για την περίοδο 2017/2018, καθώς και οι προτεινόμενες τροποποιήσεις του Καταστατικού.