ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ

Η Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βελιγράδι και ο Α.Ε. ο Πρέσβης της Ελλάδος στη Σερβία, ο κ. Κωνσταντίνος Οικονομίδης εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους για τη συνεισφορά του Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων της Σερβίας και των μελών του, στην διοργάνωση των κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν από την Ελληνική Πρεσβεία Βελιγραδίου κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 O Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Σερβίας προσβλέπει στη συνεργασία με την Πρεσβεία της Ελλάδος και θα υποστηρίξει ευχαρίστως όλες τις εκδηλώσεις που προάγουν τις Ελληνικες αξίες, την τέχνη και τον πολιτισμό.