ΓΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΥΝΕΧΗ ΧΡΟΝΙΑ H ΠΙΟ ΕΝΕΡΓΗ ΕΚΔΟΤΡΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

Το πρόγραμμα διευκόλυνσης του εμπορίου (TFP) της Ευρωπαϊκής Τράπεζας για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη (ΕΤΑΑ) επιβράβευσε την Eurobank ως την πιο ενεργή εκδότρια τράπεζα στη Σερβία, για τέταρτη συνεχή χρονιά.

Η Eurobank εντάχθηκε στο πρόγραμμα TFP της ΕΤΑΑ για την διευκόλυνση του εμπορίου το 2011 και έκτοτε παρέχει υποστήριξη στις εισαγωγικές-εξαγωγικές δραστηριότητες των πελατών της.

Διαβάστε περισσότερα