Η INTELLI SOLUTIONS ΣΤΟΥΣ 10 ΚΟΡΥΦΑΙΟΥΣ TECHNOLOGY PROVIDERS

Το μέλος του Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων Σερβίας, Intelli Solutions, αξιολογήθηκε από την ITO (Industry Tech Outlook) ανάμεσα στους 10 κορυφαίους digital technology provides, κυρίως με βάση το προϊόν idbox™ - Digital Customer OnBoarding

Το συντακτικό συμβούλιο του ΙΤΟ, σε συνεργασία με μία διακεκριμένη κριτική επιτροπή αποτελούμενη από αναλυτές του κλάδου, πραγματοποίησε λεπτομερή αξιολόγηση των εταιρειών-παρόχων ψηφιακών λύσεων και ενέκρινε τις προεξέχουσες. Η βαθμολόγηση έγινε με μία σειρά κριτηρίων βασισμένη στην ικανότητα των εταιρειών να προσφέρουν ολοκληρωμένες  λύσεις και υπηρεσίες, αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες που βοηθούν τη μετάβαση σύγχρονων επιχειρήσεων σε ψηφιακό μετασχηματισμό. 

Σχετικά με αυτή την τιμητική διάκριση, ο κ. Παναγιώτης Γιαλελής, διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Intelli δήλωσε «Η νέα αυτή τιμητική διάκριση αποτελεί αφενός ηθική επιβράβευση για τις προσπάθειες των ανθρώπων μας και αφετέρου επιβεβαιώνει ότι το προϊόν idbox™ προσφέρει σημαντική αξία σε μεγάλους οργανισμούς σε διεθνές επίπεδο. Όλοι μας στην Intelli παραμένουμε απόλυτα αφοσιωμένοι στον στρατηγικό μας στόχο για καινοτομία και συνεχή βελτίωση των προϊόντων και των λύσεών μας, παρέχοντας έτσι σημαντική επιχειρηματική αξία στους πελάτες μας».

Σχετική ανακοίνωση