ΝEΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚO ΣΥΜΒΟYΛΙΟ

Οι εκπρόσωποι των μελών του Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων Σερβίας (ΣΕΕΣ) εξέλεξαν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε  στις 1 Νοεμβρίου στο Βελιγράδι.
 
To νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα, με την ακόλουθη σύνθεση:
• Πρόεδρος Ζαφείριος Λαμπαδαρίδης (Hyatt, Mercure Hotels)
• Αντιπρόεδρος Βασίλης Κακαγιώτης (Robne kuce Beograd)
• Ταμίας Γεώργιος Πανουτσόπουλος (ICAP, Cycle Credit)
• Μέλος Στυλιανός Ζακώφ (Chipita)
• Μέλος Χαρίκλεια Λοζίνσκυ (Alumil YU Industry)
 
Τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανακοίνωσαν ότι ο Σύνδεσμος θα συνεχίσει να συνεισφέρει στη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ των υφιστάμενων και δυνητικών Ελλήνων επενδυτών και των Σερβικών αρχών, παρέχοντας μια πλατφόρμα ανάπτυξης και προώθησης των επιχειρήσεων, καθώς και των πληροφοριών στα μέλη του, με σκοπό την παροχή υποστήριξης στην ελληνική επιχειρηματική κοινότητα και την καλύτερη οικονομική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Σερβίας.