ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Το Ίδρυμα Ana i Vlade Divac, με τη στήριξη του Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων Σερβίας, του Κέντρου Αξιοπρεπούς Εργασίας, του Γαλλο-σερβικού Εμπορικού Επιμελητηρίου (CCIFS), της Ιαπωνικής Επιχειρηματικής Ένωσης (JBAS), της Σλοβενικής Επιχειρηματικής Λέσχης (SPK), του Ελβετικού-Σερβικού Εμπορικού Επιμελητηρίου (ŠSTK), του Βελγικού Επιχειρηματικού Συνδέσμου (BSBA), της Κροατικής Επιχειρηματικής Λέσχης (HPK) και σε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία Απασχόλησης της Σερβίας (NSZ), πραγματοποίησε παρουσίαση των προγραμμάτων ενεργητικών μέτρων απασχόλησης για τους εργοδότες για το 2019.

Τα προγράμματα ενεργητικών μέτρων που υλοποιούνται από την Εθνική Υπηρεσία Απασχόλησης της Σερβίας (NSZ) αποτελεί ένα σύνολο διαφορετικών προγραμμάτων («Πρώτη Ευκαιρία», πρακτική άσκηση, απασχόληση ατόμων τα οποία είναι για μεγάλο χρονικό διάστημα άνεργα), με τη μορφή προνομίων και διευκολύνσεων για τους εργοδότες που επιθυμούν να προσλάβουν νέα άτομα.

Η ενημερωτική συνάντηση διοργανώθηκε για να δώσει τις απαραίτητες οδηγίες στους εργοδότες σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες και υποβολές αιτήσεων που θα διευκολύνουν την πρόσβασή τους στα προγράμματα.