ΣΤΑ 22,962,340 RSD ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΕΕΣ

Τα μέλη του Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων Σερβίας - οι Ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη Σερβία, ενίσχυσαν τους πλημμυροπαθείς τόσο με χρηματικές συνεισφορές, όσο και με αγαθά με το συνολικό ποσό των 22,962,340 RSD.

Κατά τη διάρκεια του Ιουνίου 2014, τα μέλη του ΣΕΕΣ έχουν συγκεντρώσει 21,855,085 RSD και κατά τη διάρκεια του Δεκεμβρίου επιπλέον 1,107,255 RSD, υποστηρίζοντας το Ελληνικό περίπτερο στο Χριστουγεννιάτικο Φιλανθρωπικό Βazaar. Όλα τα έσοδα από το φετινό Bazaar θα διατεθούν για την ενίσχυση πλημμυροπαθών οικογενειών.

Με τον τρόπο αυτό ο ΣΕΕΣ πραγματοποίησε την προσπάθεια του, η οποία επίσης παρουσιάστηκε στη Γενική Συνέλευση και αφορά την επιπλέον ενίσχυση των πλημμυροπαθών.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλα τα μέλη μας τα οποία έχουν συνεισφέρει σε αυτό τον φιλανθρωπικό στόχο και βοήθησαν τους πλημμυροπαθείς σε χρήματα και σε αγαθά.