ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΟ-ΣΕΡΒΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Σερβίας εκπροσωπούμενος από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Ζαφείριο Λαμπαδαρίδη, τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Βασίλειο Κακαγιώτη και την Εκτελεστική Διευθύντρια, κα Selena Djordjevic, πραγματοποίησε στις 31 Ιανουαρίου συνάντηση με τον Πρόεδρο του Ελληνο-σερβικού Επιμελητηρίου Βορείου Ελλάδας, κ. Κωνσταντίνο Γεωργάκο και το Γενικό Γραμματέα αυτού, κ.  Branislav Prelevic.

Λαμβάνοντας υπόψη την ομοιότητα των στόχων των δύο οργανώσεων, καθώς και τις δραστηριότητες που υλοποιούν, οι οποίες ως απώτερο σκοπό έχουν τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Σερβία, οι δύο πλευρές συζήτησαν τις δυνατότητες ανάπτυξης της συνεργασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, αποφασίστηκε ο Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Σερβίας και το Ελληνο-σερβικό Επιμελητήριο Βορείου Ελλάδας να διεξάγουν στο άμεσο μέλλον κοινές εκδηλώσεις αμοιβαίου συμφέροντος και να εντατικοποιήσουν τις συναντήσεις τους.