ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡHΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΕΡΒIΑΣ ΒΡIΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗN ΚΑΙΝΟYΡΙΑ ΔΙΕYΘΥΝΣΗ

Από την 1η Ιουλίου του 2014, τα γραφεία του Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων βρίσκονται στην καινούρια διεύθυνση. Όλα τα μέλη μας είναι ευπρόσδεκτα να επισκεφθούν τα νέα μας γραφεία στην Κνεζ Μιχαήλοβα 22, στον πρώτο όροφο.

Σημείωση: Όλα τα στοιχεία επικοινωνίας παραμένουν ίδια.