ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ SRPSKA EKONOMIJA

Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων Σερβίας και Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της RΚ Beograd, κ. Βασίλειος Κακαγιώτης και το μέλος του Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων Σερβίας και Γενική Διευθύντρια της Alumil YU Industry, κα Χαρίκλεια-Ρίτα Λοζίνσκυ, έδωσαν σύντομη συνέντευξη για το νέο τεύχος (No. 25) του περιοδικού «Srpska ekonomija».

Οι συνεντευξιαζόμενοι τόνισαν την παραδοσιακή ελληνο-σερβική φιλία και δήλωσαν ότι αναμένεται ενίσχυση της διμερούς επιχειρηματικής και οικονομικής συνεργασίας σε τομείς όπως ο τουρισμός, η ενέργεια, οι μεταφορές, η διαχείριση αποβλήτων, η ανακύκλωση, η επεξεργασία λυμάτων, οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών, τα φαρμακευτικά προϊόντα, ναυπηγική βιομηχανία. Σύμφωνα με τους ίδιους, οι Έλληνες και Σέρβοι επιχειρηματίες έχουν φιλόδοξο στόχο το διμερές εμπόριο αγαθών να φτάσει το ένα δισεκατομμύριο ευρώ και ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται αργά αλλά σταθερά, ενώ ο Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Σερβίας, ως μη κυβερνητικός οργανισμός που πιστεύει ακράδαντα ότι μέσω της δικτύωσης και της παροχής κατάλληλης υποστήριξης μπορούν να αναπτυχθούν αμοιβαία επωφελείς εταιρικές σχέσεις, επιμένει ιδιαίτερα στην οργάνωση δραστηριοτήτων με απώτερο στόχο τη σύνδεση επιχειρηματιών και την αναζήτηση νέων ευκαιριών επιχειρηματικής συνεργασίας. Οι δύο συνομιλητές εξήγησαν τι είναι αυτό που προσελκύει τους Έλληνες επενδυτές και επιχειρηματίες και ανέφεραν ότι έχουν υψηλή γνώμη για το εργατικό δυναμικό της Σερβίας. Τέλος, υπογράμμησαν τη μεγάλη σημασία του λιμανιού του Πειραιά σε σχέση με το Δρόμο του Μεταξιού της Κίνας, το έργο του οποίου υπόσχεται να οδηγήσει σε οικονομική ευημερία ολόκληρης της περιοχής.

Πατώντας εδώ μπορείτε να διαβάσετε όλη τη συνέντευξη (στη σερβική γλώσσα).

Το περιοδικό «Srpska ekonomija» έχει την υποστήριξη του Ομίλου «Privrednik» και του Σερβικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, ενώ με συζητήσεις με υπουργούς της κυβέρνησης της Σερβίας, εξέχοντες εγχώριους και ξένους εκπροσώπους του επιχειρηματικού και χρηματοπιστωτικού τομέα, επιχειρηματίες και ηγέτες, καλύπτει όλα τα σχετικά θέματα στον τομέα αυτό.