ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Για τη δημιουργία ενός καλύτερου οικονομικού και επιχειρηματικού κλίματος, ευεργετικού τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τον εργοδότη, η Εθνική Συνέλευση της Δημοκρατίας της Σερβίας ενέκρινε τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του του Εργατικού Νόμου στις 18 Ιουλίου του 2014.

Την ίδια μέρα η Εθνική Συνέλευση ενέκρινε και το νόμο περί συντάξεων και αναπηρικής ασφάλισης.

 Διαβάστε περισσότερες λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα της Confida