ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Το Σερβικό Κοινοβούλιο ψήφισε πρόσφατα το νόμο περί ιδιωτικοποιήσεων (ο «Νέος Νόμος») με τη διαδικασία του κατεπείγοντος. Ο νέος νόμος τέθηκε σε ισχύ στις 13 Μαΐου 2014. Μάθετε περισσότερα για την τροποποιήση του νόμου περί ιδιωτικοποιήσεων.