ΝΕΑ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

B2B MEETING ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚ...

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Σερβίας, σε συνεργασία με το Περιφερειακό Εμπορικό Επιμελητήριο Πίροτ, πραγματοποίησε στις 5 Απριλίου, στο ξενοδοχείο IN, παρουσίαση του Περιφερειακού Εμπορικού Επιμελητηρίου, της Ελεύθερης Οικονομικής Ζώνης Πίροτ, καθώς και Β2Β meeting με εταιρείες-μέλη του ΠΕΕ Πίροτ από τους τομείς του τουρισμού & εστίασης, της μεταλλευτικής βιομηχανίας, του εμπορίου, κα.

Apr 5, 2019

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠ...

Το Ίδρυμα Ana i Vlade Divac, με τη στήριξη του Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων Σερβίας, του Κέντρου Αξιοπρεπούς Εργασίας, του Γαλλο-σερβικού Εμπορικού Επιμελητηρίου (CCIFS), της Ιαπωνικής Επιχειρηματικής Ένωσης (JBAS), της Σλοβενικής Επιχειρηματικής Λέσχης (SPK), του Ελβετικού-Σερβικού Εμπορικού Επιμελητηρίου (ŠSTK), του Βελγικού Επιχειρηματικού Συνδέσμου (BSBA), της Κροατικής Επιχειρηματικής Λέσχης (HPK) και σε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία Απασχόλησης της Σερβίας (NSZ), πραγματοποίησε παρουσίαση των προγραμμάτων ενεργητικών μέτρων απασχόλησης για τους εργοδότες για το 2019.

Apr 2, 2019