ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ


Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Σερβίας (Hellenic Business Association of Serbia - HBA) ιδρύθηκε πριν από δεκαεννέα χρόνια - 3 Δεκεμβρίου 2003 - ως ιδιωτική, μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική οργάνωση Ελλήνων επιχειρηματιών στη Σερβία.

Οι εταιρείες-μέλη του Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων Σερβίας εκπροσωπούν τα ελληνικά οικονομικά συμφέροντα υπό την ευρεία έννοια και στη Σερβία και είναι παρούσες σε όλους σχεδόν τους τομείς των επιχειρήσεων - στον ξενοδοχειακό και κατασκευαστικό τομέα, στις βιομηχανίες παραγωγής τσιμέντου και ζαχάρεως, στον τομέα εμπορείας πετρελαίου, στην παραγωγή δομικών υλικών και προφίλ αλουμινίου, στη λιανική τροφίμων και ποτών, στον τραπεζικό κλάδο, στον τομέα υπηρεσιών, κλπ.

Οι συνολικές άμεσες ελληνικές επενδύσεις υπολογίζονται σε περίπου 1,5 δισ. ευρώ, ενώ οι άμεσες και οι έμμεσες επενδύσεις τα τελευταία 20 χρόνια ξεπερνούν τα 2,5 δισ. ευρώ.

Από την ίδρυσή του, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Σερβίας παρέμεινε προσηλωμένος στην κύρια αποστολή του: να φέρει πιο κοντά την ελληνική και τη σερβική αγορά και να ενισχύει τις οικονομικές σχέσεις των δύο κρατών, υποστηρίζοντας τη διαδικασία της οικονομικής μεταρρύθμισης της Σερβίας, την ενδυνάμωση της οικονομίας και τη βελτίωση των επιχειρηματικών συνθηκών στη χώρα.

 

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ


  • Η ενθάρρυνση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των μελών του και άλλων Ελλήνων επενδυτών και η καθοδήγησή τους σχετικά με την κατεύθυνση, τη διαχείριση και την προστασία των επενδύσεών τους.
  • Η δημιουργία επαφών και η συμμετοχή σε διάφορες διεθνείς οργανώσεις, με σκοπό την παροχή υποστήριξης ως προς την ενσωμάτωση της Σερβίας στους ευρωπαϊκούς θεσμούς.
  • Η εκπροσώπηση, η έκφραση και η προβολή της κοινής γνώμης των μελών του, με σκοπό την επίτευξη καλύτερης συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Σερβίας.
  • Η διατήρηση συνεχούς διαλόγου με τις αρχές τις Σερβίας.
  • Η προαγωγή των συμφερόντων της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας στη Σερβία.
  • Η παρακίνηση των αρχών της Σερβίας, όσον το δυνατόν, ώστε να επιλυθούν τυχόν δυσκολίες και εμπόδια που μπορεί να παρουσιαστούν στις σχέσεις με τους Έλληνες επενδυτές και την οικονομική συνεργασία με την Ελλάδα.
  • Η ενημέρωση των μελών του και άλλων ενδιαφερόμενων μερών για τις επιχειρηματικές ευκαιρίες στη Σερβία.
  • Η παροχή πληροφοριών σε σερβικές επιχειρήσεις, οι οποίες ενδιαφέρονται να επενδύσουν στην Ελλάδα.
  • Η προώθηση της συνεργασίας τόσο μεταξύ των μελών του Συνδέσμου, όσο και των υπολοίπων παραγόντων της Σερβικής οικονομίας.