ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΕΡΒΙΑ


Ξένες Επενδύσεις (Foreign investments)

Ενημερωθείτε για τις ξένες επενδύσεις στη Σερβία, οικονομικά κίνητρα, φορολογικές απαλλαγές και άλλα σημαντικά θέματα σχετικά με τις επενδύσεις στη Σερβία.


Τύποι εταιρειών (Types of companies)

Μάθετε ποιοι τύποι εταιρειών υπάρχουν στη Σερβία και ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την ίδρυσή τους.


Εργασιακές Σχέσεις (Labor Relations)

Ενημερωθείτε για τις συμβάσεις εργασίας, αποδοχές και αποζημιώσεις, ώρες εργασίας και άλλα σημαντικά θέματα σχετικά με τις εργασιακές σχέσεις.


Φορολογικό σύστημα (Tax System)

Ενημερωθείτε για το φορολογικό σύστημα της Σερβίας (φόροι, ποσοστά και άλλα).Βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων που αναζητούν εργασία στις ελληνικές και σερβικές επιχειρήσεις

Με το Σύνδεσμο Ελληνικών Επιχειρήσεων Σερβίας επικοινωνούν οι υποψήφιοι  που αναζητούν εργασία στις ελληνικές και σερβικές επιχειρήσεις. Παρακάτω είναι διαθέσιμη η λίστα των υποψηφίων οι οποίοι έχουν δώσει τη γραπτή συγκατάθεση για τη δημοσίευση των βιογραφικών σημειωμάτων τους στην ιστοσελίδα του ΣΕΕΣ.