Σχετικά με το Σύνδεσμο Ελληνικών Επιχειρήσεων Σερβίας

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Σερβίας είναι ιδιωτική, μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική οργάνωση, η οποία ιδρύθηκε στις 3-12-2003.
Τα μέλη μας είναι 90 εταιρίες οι οποίες αντιπροσωπεύουν τα ελληνικά οικονομικά συμφέροντα υπό την ευρύτερη έννοια.

Περισσότερα