ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στο πλαίσιο της κοινωνικά υπεύθυνης δραστηριοποίησης του Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων Σερβίας, ενημερώνουμε όλα τα μέλη, τους συνεργάτες και τους φίλους αυτού ότι για το επόμενο διάστημα αναβάλλουμε τη διοργάνωση κάθε είδους δραστηριότητας που συνεπάγεται τη συγκέντρωση περισσότερων ατόμων, λόγω πρόληψης μόλυνσης από τον κορωνοϊό.