ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΣΤΟ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕΡΒIΑΣ

Οι επιχειρήσεις με μερική ή και ολική συμμετοχή ελληνικών κεφαλαίων στη μετοχική τους σύνθεση που δραστηριοποιούνται στη Σερβία λειτουργούν σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο, τους νόμους και τους κανονισμούς που ισχύουν ανεξαιρέτως για όλες τις εγχώριες και ξένες εταιρείες. Η τρέχουσα πολιτική και οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα δεν επηρεάζει τη λειτουργία των ελληνικών επιχειρήσεων στη Σερβία σε καμία περίπτωση και με κανέναν τρόπο, επειδή αυτές λειτουργούν σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας στην οποία δραστηριοποιούνται και το έργο τους εξαρτάται περισσότερο από την ανάπτυξη της σερβικής οικονομίας, παρά τις οικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα.

Οι ελληνικές εταιρείες στη Σερβία δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς – τράπεζες, τρόφιμα και ποτά, τηλεπικοινωνίες, λιανεμπόριο, τουρισμός, κατασκευές, βαριά βιομηχανία, παροχή διαφόρων υπηρεσιών - και λειτουργούν ανεξάρτητα από τις μητρικές τους, δηλαδή με επαρκή αυτονομία και με αυστηρή τήρηση της σερβικής νομοθεσίας. Αγοράζουν τις πρώτες ύλες για τη παραγωγή τους και διαθέτουν τα προιόντα και τις υπηρεσίες τους στη Σερβική αγορά απευθυνόμενες κυρίως στους Σέρβους πολίτες και πελάτες τους.

Για τους λόγους αυτούς, οι εταιρείες αυτές συνεχίζουν να λειτουργούν ελεύθερα και σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες νόμους της χώρας στην οποία δραστηριοποιούνται, ενώ ο Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Σερβίας θα συνεχίσει να εργάζεται για την ενθάρρυνση και την προώθηση της οικονομικής συνεργασίας ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Σερβία.