ΔΕΙΠΝΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΧΟΡΗΓΟΥΣ ΤΟΥ ΣΕΕΣ

Παραδοσιακά ο ΣΕΕΣ διοργάνωσε το δείπνο για τους μεγάλους χορηγούς στην κατοικία του Έλληνα Πρέσβη, στις 7 Ιουλίου. Στο δείπνο παρευρέθησαν οι διευθυντές των 17 εταιρειών – μεγάλων χορηγών του ΣΕΕΣ, το Δ.Σ, καθώς και ο Πρέσβης της Ελλάδας.