ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Η Ελλάδα παραμένει ένας από τους μεγαλύτερους ξένους επενδυτές στη Σερβία. Οι επιχειρήσεις ελληνικού κεφαλαίου, σε όλους τους τομείς, διατηρούν το υψηλό επίπεδο δραστηριοποίησής τους, με αναπτυξιακή δυναμική και όραμα για την παρουσία τους στη Σερβία, όπου λειτουργούν ελεύθερα, με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο και την τρέχουσα σερβική οικονομική συνθήκη.

Η εκδήλωση για την απονομή διπλωμάτων στους Σέρβους φοιτητές που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης σε εταιρείες – μέλη του ΣΕΕΣ, αποτελεί μια ακόμα απόδειξη ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις στη Σερβία, με μακρόπνοο σχεδιασμό και εταιρική ευθύνη, συνεχίζουν και θα συνεχίσουν να συμμετέχουν στην οικονομική ανάπτυξη της Σερβίας καθώς και να προσφέρουν στη σερβική κοινωνία, εταίρο και συμπαραστάτη όλων των ελληνικών επιχειρήσεων.

Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης ξεκίνησε πριν από 3 μήνες με τη συμμετοχή 8 εταιρειών – μελών του ΣΕΕΣ, ως πρωτοβουλία του Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων στη Σερβία, σε συνεργασία με την Ελληνική Πρεσβεία στο Βελιγράδι και με την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Βελιγραδίου. Η εκδήλωση ολοκλήρωσης του προγράμματος αυτού, που πραγματοποιήθηκε στις 10 Ιουλίου στο Πανεπιστήμιο του Βελιγραδίου, σηματοδοτεί ένα τέλος και μια νέα αρχή, καθώς στοχεύουμε σε ταχεία επανάληψή του.

Παρόντες στη εκδήλωση ήταν ο η επικεφαλής του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Ελληνικής Πρεσβείας κα Σοφία Τσαμίχα, ο κ. Στέφανος Καραπέτσης, μέλος του Δ.Σ. του ΣΕΕΣ, η κα Milena Vujović από το Κέντρο Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Βελιγραδίου, οι οποίοι απηύθυναν σύντομους χαιρετισμούς, εκπρόσωποι των εταιρειών – μελών του ΣΕΕΣ (ALPHA BANK, AXA OSIGURANJE, EUROBANK, EUROFAST, EXCELSIOR, MELLON SERBIA, VOJVODJANSKA BANKA, V+O COMMUNICATION), καθώς και οι 16 συμμετέχοντες Σέρβους φοιτητές.