ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΪΟΥ

Η Confida Consulting σας παρουσιάζει τα πιο σημαντικά φορολογικά νέα για τον μήνα Μάιο. Το μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο της Confida στοχεύει να παρέχει στις εγχώριες και διεθνείς εταιρείες απαντήσεις σε βασικά ζητήματα που σχετίζονται με τους φορολογικούς κανονισμούς στη Σερβία.

Περισσότερα