ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ - ΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ COVID-19

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Σερβίας σε συνεργασία με τις εταιρείες-μέλη Rokas International Law Firm και Congress Rental διοργάνωσε το διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα Επιχειρηματικό - νομικό περιβάλλον κατά τη διάρκεια του COVID-19.

Οι εκπρόσωποι του δικηγορικού γραφείου Rokas κ. Vuk Stanković, κ. Aleksandar Mladenović και κα. Mirjana Mladenović πραγματοποίησαν τις διαλέξεις στον νομικό τομέα των εταιριών - μελών για τα ακόλουθα θέματα «Δικαιώματα και υποχρεώσεις εργοδοτών και εργαζομένων κατά τη διάρκεια της πανδημίας», «Αντίκτυπος του Covid-19 στις χρηματοοικονομικές πράξεις με αναφορά στο μορατόριουμ της Εθνικής Τράπεζας της Σερβίας » και «Αντίκτυπος του Covid-19 στον χρόνο ολοκλήρωσης έργου και στις ρήτρες ανωτέρας βίας».

Την τεχνική υποστήριξη του σεμιναρίου προσέφερε η εταιρεία Congress Rental, το οποίο πραγματοποιήθηκε σε ένα εικονικό περιβάλλον και από το πλήρως εξοπλισμένο στούντιο για διαδικτυακές εκδηλώσεις.