ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ»

Το εργαστήριο με θέμα «Δικαιώματα και υποχρεώσεις των επιχειρήσεων στη διαδικασία ελέγχου από όργανα επιθεώρησης» διοργανώθηκε επιτυχώς σε συνδιοργάνωση του Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων Σερβίας, του Βελγο-Σερβικού Επιχειρηματικού Συνδέσμου και της Κροατικής Επιχειρηματικής Λέσχης, στις 10 Οκτωβρίου στο ξενοδοχείο Saint Ten. 

O κ.Milan Stefanovic, ειδικός σε θέματα επιθεώρησης και ελέγχου, παρουσίασε στους συμμετέχοντες την πρακτική εφαρμογή της συστημικής νομοθεσίας στη διαδικασία ελέγχου από όργανα επιθεώρησης. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να μάθουν πληροφορίες για τα πιο σημαντικά ερωτήματα που αφορούν την έναρξη, την πορεία, καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις όλων των συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια ενός επιθεωρητικού ελέγχου.