ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Η εταιρεία-μέλος CONFIDA σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Ελληνικών Επιχειρήσεων Σερβίας, το Αυστριακό Εμπορικό Επιμελητήριο, το Επιμελητήριο Ιταλών-Σέρβων Επιχειρηματιών, το Γερμανο-Σερβικό Εμπορικό Επιμελητήριο και το Ελβετο-Σερβικό Εμπορικό Επιμελητήριο διοργάνωσαν το εργαστήριο με θέμα Φορολογικά κίνητρα στον τομέα της καινοτομίας. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Moskva, στις 24 Οκτωρβίου.

Με την ευκαιρία αυτή, η κα. Sladjana Vucicevic από την Confida παρουσιάσε στά μέλη των πέντε διμερών επιμελητηρίων τις πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή των κινήτρων για δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης, την πνευματική ιδιοκτησία καθώς και τα φορολογικά κίνητρα για startups.