Η ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ROKAS ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΕΝΕΡΓΑ ΣΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ UPES

Το 3ο συνέδριο της Σερβικής  Ένωσης Δικαίου Ενέργειας (UPES), με τίτλο «Δίκαιο Ενέργειας, Περιβάλλον και Επενδύσεις στο πλαίσιο και μετά τον Ιό COVID-19» πραγματοποιήθηκε στις 8 και 9 Δεκεμβρίου στο Εμπορικό Επιμελητήριο Σερβίας στο Βελιγράδι σε μορφή του διαδικτυακού σεμιναρίου. Περίπου 100 συμμετέχοντες παρακολούθησαν το Σεμινάριο.

Η κα.Mira Todorovic Symeonides (από το γραφείο Rokas Αθήνας) και ο κ.Vuk Stankovic (από το γραφείο Rokas Βελιγραδίου), συμμετείχαν σε πάνελ συζητήσεων​. Η κα Todorovic Symeonides συμμετείχε στο πρώτο πάνελ (Δίκαιο Ενέργειας, Καταναλωτές ενέργειας και Περιβάλλον στο πλαίσιο και μετά τον Ιό COVID-19) όπου έδωσε ομιλία με θέμα «COVID-19 και Ηλεκτροκινητικότητα». Ο κ. Stankovic ήταν συντονιστής του δεύτερου πάνελ (Δίκαιο Ενέργειας, Επενδύσεις και Περιβάλλον στο πλαίσιο και μετά τον Ιό COVID-19).