ΕΙΔΙΚΗ BLACK FRIDAY ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η Biohellenika, μεγαλύτερη εταιρεία βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα και μια από τις μεγαλύτερες τράπεζες βλαστοκυττάρων στην Ευρώπη που δραστηριοποιείται στον τομέα της απομόνωσης και φύλαξης βλαστοκυττάρων, προετρόμασε ειδική προσφορά για τα μέλη του Συνδέσμου, από τις 25 Νοεμβρίου έως τις 27 Νοεμβρίου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο +381 65 8084022