ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ STERILE

Η εταιρεία Sterile, αποκλειστικός αντιπρόσωπος και διανομέας των πλέον κατάλληλων σύγχρονων οίκων και προϊόντων για απολύμανση και αποστείρωση, προετοίμασε ειδική έκπτωση για όλα τα μέλη του ΣΕΕΣ κατά τον Μαίο.

Ειδική έκπτωση 15% αναφέρεται στον Επιτραπέζιο Ψύκτη Δικτύου με Παροχή Κρύου και Ανθρακούχου Νερού Midea JL1745

Περισσότερες πληροφορίες για το προϊόν αυτό είναι διαθέσιμες στο ακόλουθο link