ΝΕA ΕΚΔΟΣΗ «ΜΕΜΒΕR TO MEMBER»

О Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Σερβίας (ΣΕΕΣ) είναι στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσει τη νέα έκδοση «Member to Member»!

Έχοντας ως στόχο την παροχή στήριξης στην επιχειρηματικότητα στη Σερβία και την ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ των κρατών που πλήττονται από την πρόσφατα αναδυόμενη πανδημία του ιού Covid-19, ο ΣΕΕΣ, ο Βελγο-σερβικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος (BSBA) και το Ελβετικό-Σερβικό Εμπορικό Επιμελητήριο (SSCC), ένωσαν τις δυνάμεις τους και προετοίμασαν από κοινού τη φετινή έκδοση.

Η φετινή έκδοση «MEMBER2MEMBER 2020» στόχο έχει την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών των εταιρειών-μελών στην ευρύτερη επιχειρηματική κοινότητα της χώρας και περιλαμβάνει ειδικές προσφορές και εκπτώσεις είκοσι εταιρειών, ταξινομημένων σε έντεκα τομείς, που αφορούν τα μέλη του ΣΕΕΣ, του BSBA και του SSCC για την περίοδο Μάιος 2020 - Μάιος 2021.

Έχει σχεδιαστεί κατάλληλα ώστε να δημιουργεί ευκαιρίες αλληλεπίδρασης και υποστήριξης μεταξύ των επιχειρήσεων, καθώς και να αποτελεί ένα αποτελεσματικό μέσο προβολής αυτών. 

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλα τα μέλη που συνέβαλαν στην έκδοση «MEMBER2MEMBER 2020»!

«MEMBER2MEMBER 2020» - Περιήγηση