ΝΕA ΕΚΔΟΣΗ «ΜΕΜΒΕR TO MEMBER»

О Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Σερβίας (ΣΕΕΣ) είναι στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσει τη νέα έκδοση «Member to Member»! 

Έχοντας ως στόχο την παροχή στήριξης της επιχειρηματικότητας στη Σερβία κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Covid-19 και την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών των εταιρειών-μελών στην ευρύτερη επιχειρηματική κοινότητα της χώρας  ο Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Σερβίας, η  Σλοβενική Επιχειρηματική Λέσχη, το Ελβετικό-Σερβικό Εμπορικό Επιμελητήριο, η Κροατική Επιχειρηματική Λέσχη, ο Βελγο-σερβικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος ένωσαν τις δυνάμεις τους και προετοίμασαν από κοινού τη φετινή έκδοση.

Η έκδοση περιλαμβάνει ειδικές προσφορές και εκπτώσεις των 60 εταιρειών, ταξινομημένων σε τριάντα πέντε τομείς, που αναφέρονται σε όλα τα μέλη των αναφερόμενων επιμελητηρίων για την περίοδο Μάιος 2021 - Νοέμβριος 2021.

Η έκδοση έχει σχεδιαστεί κατάλληλα ώστε να δημιουργεί ευκαιρίες αλληλεπίδρασης και υποστήριξης μεταξύ των επιχειρήσεων, καθώς και να αποτελεί ένα αποτελεσματικό μέσο προβολής αυτών.

 Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλα τα μέλη που συνέβαλαν στην έκδοση «MEMBER2MEMBER 2021»!

«MEMBER2MEMBER 2021» - Περιήγηση