ΝEΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚO ΣΥΜΒΟYΛΙΟ ΤΟΥ ΣΕΕΣ

Οι εκπρόσωποι των μελών του Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων Σερβίας (ΣΕΕΣ) εξέλεξαν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε  στις 19 Νοεμβρίου στο Βελιγράδι.

To νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα, με την ακόλουθη σύνθεση:

• Πρόεδρος Γιώργος Παπαναστασίου (Alpha bank) • Αντιπρόεδρος Βασίλης Κακαγιώτης (Robne kuce Beograd) • Ταμίας Ζαφείρης Λαμπαδαρίδης (Hyatt, Excelsior) • Μέλος Στέφανος Καραπέτσης (Mellon Serbia) • Μέλος Στυλιανός Ζακώφ (Chipita)