ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΟ ΠΑΝΕΛ «Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ»

Την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2020, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το διαδικτυακό πάνελ με τίτλο «Η προοπτική του φύλου από την οπτική γωνία του εργοδότη», που διοργανώθηκε από το Ίδρυμα Ana i Vlade Divac, το Σύνδεσμο Ελληνικών Επιχειρήσεων Σερβίας, το Βελγικό-Σερβικό Επιχειρηματικό Σύνδεσμο και τον Κροατικό Επιχειρηματικό Σύλλογο.

Το πάνελ διοργανώθηκε ως μέρος του έργου «Αναβάθμιση της ισότητας των δύο φύλων στη Σερβία» που υλοποιείται από το Ίδρυμα Ana i Vlade Divac και το Κέντρο Ίδρυμα Δημοκρατίας, με την υποστήριξη του Ταμείου Δημοκρατίας των Βαλκανίων του Γερμανικού Ταμείου Marshall των Ηνωμένων Πολιτειών και της Πρεσβείας της Νορβηγίας στο Βελιγράδι.

Στους συμμετέχοντες της εκδήλωσης απευθύνθηκαν ο Πρόεδρος του Βελγικού-Σερβικού Επιχειρηματικού Συνδέσμου και Director/Senior Expert M&E @TARA International Consulting Ltd. κ. Hugo Van Veghel, ο Καθηγητής εργατικού δικαίου, στο Πανεπιστήμιο του Κραγκούγιεβατς Dr. Bojan Urdarevic, η ψυχοθεραπευτής, εκπαιδευτής και coach για την ανάπτυξη προσωπικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων στο Κέντρο MOST κα Jelena Vulic και η δικηγόρος στον τομέα του εργατικού δικαίου και μέλος του Συλλόγου Γυναικών-Επιχειρηματιών και του Κροατικού Επιχειρηματικού Συλλόγου κα Ljubica Radovic, ενώ στόχος του πάνελ ήταν η εκκίνηση του διαλόγου σχετικά με την προοπτική των φύλων από την οτπική γωνία του εργοδότη και η καθιέρωση ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, που συμβάλλει στην καλύτερη παραγωγικότητα των εργαζομένων και σε καλύτερα αποτελέσματα για τις εταιρείες.