ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕΕΣ ΣΤΟ «ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ»

Στις 22 Ιουνίου ο Σύνδεσμός μας συνυπέγραψε στη Θεσσαλονίκη Μνημόνιο Συνεργασίας με επιχειρηματικούς φορείς που δραστηριοποιούνται σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Αλβανία και ΠΓΔΜ για τη δημιουργία του «Δικτύου Επιχειρηματικών Φορέων Ελληνικών Επιχειρήσεων χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης».

Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι η υποστήριξη και προβολή των ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται ήδη ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ο σχεδιασμός και υλοποίηση κοινών δράσεων ενημέρωσης, πληροφόρησης και καθοδήγησης των επιχειρήσεων, καθώς και η ενδυνάμωση των δεσμών μεταξύ των Επιχειρηματικών Φορέων Ελληνικών Επιχειρήσεων των παραπάνω χωρών.

Στις πρώτες δραστηριότητες του Δικτύου που αποφασίστηκαν κατά την υπογραφή του μνημονίου περιλαμβάνονται: 1. η δημιουργία ενημερωτικής ιστοσελίδας, 2. η καταγραφή και παρουσίαση των ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, 3. η προετοιμασία κοινού ενημερωτικού υλικού για την προώθηση των δραστηριοτήτων και στόχων του Δικτύου και τέλος 4. η από κοινού διοργάνωση εκδηλώσεων στο πλαίσιο της επόμενης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Tο Μνημόνιο Συνεργασίας υπεγράφη από τους: • Αθανάσιο Σαββάκη, Πρόεδρο Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος • Φίλιππο Καραμανώλη, Πρόεδρο Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων Σερβίας • Σταμάτη Θεοδωρόπουλο, Πρόεδρο Ελληνικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου στη Βουλγαρία • Μιχάλη Σωτηρίου, Πρόεδρο Ελληνο-Ρουμανικού Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου • Περικλή Δρούγκα, Πρόεδρο Ένωσης Ελληνικών Επιχειρήσεων Αλβανίας • Άρη Βλάχο, Πρόεδρο Ένωσης Ξένων Επενδυτών στην ΠΓΔΜ

Στην εκδήλωση παρέστη επίσης και ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών κ. Πέτρος Τριάρχης.

Διαβάστε το Μνημόνιο Συνεργασίας