ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΕΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ DIPLOMACY&COMMERCE

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων Σερβίας, κ. Στυλιανός Ζακώφ, έδωσε συνέντευξη στο αναγνωρισμένο περιοδικό και μέλος του Συνδέσμου, Diplomacy&Commerce, στην οποία αναφέρθηκε στην επιστολή που απέστηλαν οι διμερείς επιχειρηματικές οργανώσεις στη χώρα στον Υπουργό Οικονομικών, καθώς και την οργάνωση των δραστηριοτήτων του Συνδέσμου κατά τη διάρκεια της νέας κατάστασης που προκλήθηκε από την πανδημία του ιού Covid-19.

Ο κ. Ζακώφ τόνισε ότι ο Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Σερβίας, ως κοινωνικά υπεύθυνος οργανισμός, επιδιώκει να εφαρμόζει δεοντολογικές αρχές στις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, δημιουργώντας μία αξιόπιστη και υπεύθυνη επιχειρηματική κοινότητα και γι' αυτό κατά τη διάρκεια της έκτακτης ανάγκης που κηρύχθηκε στη χώρα, οργάνωσε τις εργασίες του με τρόπο που να είναι ασφαλής και κατάλληλος, τόσο για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όσο και για τις εταιρείες-μέλη του.

Παρόλο που η πανδημία του νέου ιού έχει μεγάλες αρνητικές επιπτώσεις στον οικονομικό και επιχειρηματικό τομέα, ταυτόχρονα αποτελεί και προειδοποίηση για την ανθρωπότητα, ότι θα πρέπει να προστατέψουμε τους συμπολίτες μας και να αφιερώσουμε περισσότερο χρόνο στις οικογένειές μας.

Επίσης, ο Πρόεδρος υπενθύμισε και το γεγονός ότι ο Σύνδεσμος, σε συνεργασία με άλλες διμερείς επιχειρηματικές οργανώσεις, απέστειλε επιστολή στον Υπουργό Οικονομικών της Σερβίας για την εφαρμογή πρόσθετων μέτρων από την κυβέρνηση της Σερβίας που θα ενθαρρύνουν το οικονομικό έργο των ελληνικών και άλλων εταιρειών στη χώρα.

Διαβάστε τη συνέντευξη