ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ: ALUMIL YU INDUSTRY

«Η καινοτόμος επιχείρηση που συνεισφέρει στη βιώσιμη ανάπτυξη του σερβικού βιομηχανικού τομέα»

Ο κ. Στυλιανός Τσοκτουρίδης, Γενικος διευθυντής της εταιρείας Alumil Yu Industry

Χάρη στη συνεχή έρευνα και την ανάπτυξή των προϊόντων μας, προσφέρουμε μοναδικές λύσεις σε αρχιτεκτονικά συστάματα αλουμινίου με καινοτόμα χαρακτηριστικά που ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες των πελατών μας. Η εταιρεία μας συνεισφέρει ενεργά στη βιώσιμη ανάπτυξη του σερβικού βιομηχανικού τομέα και υποστηρίζει την τοπική οικονομία και κοινωνία.

Η Alumil είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον τομέα της παραγωγής συστημάτων αλουμινίου που διαθέτει 12 εργοστάσια στην Ευρώπη, ένα εκ των οποίων βρίσκεται στη Σερβία.  Έαν κάνουμε μια μικρή αναδρομή, μήπως μπορούμε να πούμε ότι η ίδρυση του εργοστασίου στη Σερβία πριν από περισσότερα από 20 χρόνια ήταν μια εξαιρετική επιχειρηματική κίνηση;

Από την ίδρυση της εταιρείας μας, η Alumil Yu αναπτύσσεται συνεχώς, επενδύοντας τόσο σε εξοπλισμό όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό, γεγονός που αποτελεί ένδειξη ότι έχει ανταποκριθεί στις προσδοκίες της Διοίκησης, καθώς και ότι η ανάπτυξή της έχει ξεπεράσει κατά πολύ τα αρχικά επιχειρηματικά σχέδια. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η Alumil Yu έχει αναπτυχθεί σε μια πλήρως καθετοποιημένη εταιρεία παραγωγής, αποθήκευσης και διανομής με ετήσια παραγωγική δυναμικότητα 15.000 μετρικών τόνων προφίλ αλουμινίου υψηλής ποιότητας και με εξαιρετικά υψηλή ακρίβεια επεξεργασίας, που διανέμονται στη σερβική και ευρωπαϊκή αγορά.

Εκτός από το εργοστάσιο στη Nova Pazova, στη Σερβία έχουμε επίσης έξι κέντρα αποθήκευσης και διάθεσης, καθώς και έναν εκθεσιακό χώρο στο Νέο Βελιγράδι, ενώ ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού ανέρχεται σε 400 εργαζόμενους. Επιπλέον, η εταιρεία μας τα τελευταία δυο χρόνια αυξάνει τον ετήσιο τζίρο της κατά 20% το χρόνο και αναμένουμε ότι η τρέχουσα χρονιά θα είναι εξαιρετικά καλύτερη από κάθε άλλη.

Μήπως καταφέρνετε να ικανοποιήσετε ένα ευρύ φάσμα αρχιτεκτονικών αναγκών με τα διαφορετικά συστήματα αλουμινίου που διαθέτετε και ποια είναι τα σχέδια για την περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας το επόμενο χρονικό διάστημα;

Χάρη στη συνεχή έρευνα και την ανάπτυξη των προϊόντων μας, προσφέρουμε μοναδικές λύσεις σε αρχιτεκτονικά συστάματα αλουμινίου με καινοτόμα χαρακτηριστικά που ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες των πελατών μας. Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις παραγωγής καθώς και ο αυστηρός ποιοτικός έλεγχος μας διασφαλίζουν δημιουργία των προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Το χαρτοφυλάκιο προϊόντων μας ανταποκρίνεται σε διάφορες απαιτήσεις των πελατών: διαθέτουμε 65 συστήματα αλουμινίου και κάθε προϊόν μας έχει σχεδιαστεί με έναν στόχο -  να παρέχουμε την καλύτερη δυνατή λύση, να μεγιστοποιήσουμε την αξία για τους πελάτες μας και να τους παρέχουμε συστήματα αλουμινίου κορυφαίας ποιότητας με υψηλό επίπεδο απόδοσης και μοντέρνο σχεδιασμό.

Οι επενδύσεις μας ξεπέρασαν το ποσό των 42 εκατ. ευρώ ενώ τα ετήσια έσοδα ξεπέρασαν τα 52 εκατ. ευρώ. Σήμερα, εξάγουμε σχεδόν το 70% των προϊόντων μας στις ευρωπαϊκές αγορές. Επιπλέον, η εταιρεία μας συνεισφέρει ενεργά στη βιώσιμη ανάπτυξη του σερβικού βιομηχανικού τομέα και καθημερινά έχουμε ώς στόχο να υποστηρίξουμε τη χώρα στην επίτευξη των αναπτυξιακών σχεδίων της καθώς και να στηρίξουμε την τοπική οικονομία και κοινωνία. Το πλάνο μας είναι να συνεχίσουμε να αναπτύσουμε αυτές τις δραστηριότητες και κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους, αλλά και να να εισέλθουμε σε πιο εξελιγμένες αγορές.

Εκτός από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που προσφέρει, η εταιρεία έχει ανοίξει και την Ακαδημία Alumil. Μήπως μπορείτε να μας πείτε κάτι περισσότερο για την πρωτοβουλία καθώς και για τις δραστηριότητες αυτής της σχολής;

Πιστεύουμε ότι η γνώση είναι απαραίτητη για δημιουργία μιας ισχυρής συνεργασίας. Ακριβώς για αυτό τον λόγο ο Όμιλος Alumil ίδρυσε μια ειδική σχολή με την ονομασία Alumil Academy, με στόχο να παρέχει γνώση και λεπτομερή εκπαίδευση σε τεχνικά και εμπορικά θέματα που αφορούν τα προϊόντα μας, σε όλους τους συνεργάτες μας, αλλά παράλληλα και να πιστοποιήσει όλους αυτούς που τηρούν τα πρότυπα της Alumil.

Πρόκειται για ένα εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο δημιουργήθηκε σύμφωνα με τη διεθνώς αναγνωρισμένη ακαδημαϊκή διαδικασία και στοχεύει στη βελτίωση των τεχνικών δεξιοτήτων, στη λεπτομερή εκμάθηση των χαρακτηριστικών των ίδιων των προϊόντων, στην πρακτική χρήση του εξοπλισμού, καθώς και στην κατάρτιση για γενική κατανόηση της εταιρικής κουλτούρας.

Η Alumil Academy είναι μια σχολή που απευθύνεται σε όλους τους συνεργάτες μας που θέλουν να βελτιώσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους και οι οποίοι επίσης επιθυμούν να γίνουν καλύτεροι παραγωγοί που θα παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Πάνω από όλα όμως, ο πρωταρχικός στόχος της Ακαδημίας μας είναι να αποτελεί μια πλατφόρμα που διαδίδει το μήνυμα ότι η εταιρεία και όλοι οι συνεργάτες της έχουν τον ίδιο στόχο - την αριστεία, την ανάπτυξη και την επιτυχία.