ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ ΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ

Την Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2024, πραγματοποιήθηκε σεμινάριο σε συνεργασία με την Διοίκηση Τελωνείων Σεμινάριο με θέματα που αφορούν τις τελευταίες νομοθετικές αλλαγές, τη ψηφιοποίηση των τελωνειακών διαδικασιών, τα νέα στις διαδικασίες διαμετακόμισης εμπορευμάτων καθώς και την παροχή εγγύησης στις τελωνειακές διαδικασίες.

Η εκδήλωση αυτή, που διοργανώθηκε στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας διαλόγου μεταξύ της οικονομίας και των κρατικών θεσμών, συγκέντρωσε περίπου 50 εκπροσώπους των εταιρειών-μελών των επιχειρηματικών συνδέσμων που διοργάνωσαν το σεμινάριο - O Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Σερβίας, ο Βελγο-σερβικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος, το Ελβετο-σερβικό Εμπορικό Επιμελητήριο και ο Κροατικός Επιχειρηματικός Σύλλογος.

Οι εκπρόσωποι της Διοίκησης Τελωνείων παρουσίασαν στα μέλη των τεσσάρων διμερών συνδέσμων τη Νέα Πλατφόρμα Εφαρμογών (NAP) και τα οφέλη που προσφέρει, τις καινοτομίες στο καθεστώς διαμετακόμισης, όπως, μεταξύ άλλων, αλλαγές στη δομή της ηλεκτρονικής δήλωσης διαμετακόμισης, καθώς και την κατάθεση εγγύησης στο τελωνειακό καθεστώς.

Κατά τη διάρκεια του του σεμιναρίου που είχε και διαδραστικό χαρακτήρα, οι  συμμετέχοντες έιχαν την ευκαιρεία να θέσουν τις ερωτήσεις, να ανταλλάξουν εμπειρίες και να συμμετάσχουν ενεργά σε διάλογο με εμπειρογνώμονες της Διοίκησης Τελωνείων.

Στο τέλος της εκδήλωσης διοργανώθηκε κοκτέιλ ως ευκαιρία για δικτύωση των εταιρειών-μελών καθώς και για περαιτέρω διάλογο.